Odwodnienia obiektów inżynieryjnych

Geokompozyty drenażowe i kolektory

Geokompozyty drenażowy GD-DREN przeznaczony jest do transportowania (odprowadzania) wody z warstwy hydroizolacyjnej obiektów inżynierskich. Geokompozyt drenażowy układany jest na hydroizolacji (papa, żywica, izolacja natryskowa itp.).
Na GD-DRENie  może być układana nawierzchnia przeznaczona do ruchu pojazdów.

Nawierzchnia układana na geokompozycie drenażowym GD-DREN może być wykonana z:
–  betonu cementowego,
–  mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA),
–  betonu asfaltowego (BA),
–  mieszanek asfaltowych np. asfaltu lanego (AL).

1 – Rdzeń z włókien szklanych i bazaltowych
2 – Warstwa filtrująco-zbierająca z poliestrowej geowłókniny
3 – Szew
4 – Włókno bazaltowe

Geokompozyt drenażowy GD-DREN jest układany na hydroizolacji (papa, żywica, izolacje natryskowe itp.) w celu odwodnienia płyty ustroju nośnego. Może być na nim bezpośrednio układana nawierzchnia przeznaczona do ruchu pojazdów np. beton cementowy, mieszanki mineralno-asfaltowe (SMA),  beton asfaltowy (BA), mieszanki asfaltowe np. asfalt lany (AL).

Wykonanie odwodnienia płyty ustroju obiektu inżynierskiego z zastosowaniem drenu
GD-DREN, który jest elementem systemu odwodnienia określa dokumentacja wykonawcza.

Geokompozyt drenażowy GD-DREN należy wykorzystywać do odwodnienia hydroizolacji różnego rodzaju ustrojów nośnych np. betonowych i stalowych. Na obiektach inżynierskich układany jest wzdłuż linii cieku oraz poprzecznie np. wzdłuż dylatacji, w kapie chodnikowej.

Przykładowe zastosowanie geokompozytu drenazowego GD-DREN

KRAK-INŻ Sp. z o.o.

 • ul. Wypoczynkowa 22
  30-698 Kraków

 • +48 662-261-785

 • NIP 6751499983
  REGON 123076060
  KRS 0000503750

Wyślij zapytanie

  *Pole wymagane